Informasjon til turgåere

MangeVillreinUtenLuft.png

turgåer.png

I løpet av juni i år kommer NINA-forskerne til å plassere automatiske tellere knyttet til de mest brukte innfallsportene i Forollhogna-området. I tillegg vil det bli plassert svarkasser med spørreskjema og med nøkkelspørsmål knyttet til bruken av området.