Informasjon til jegere

MangeVillreinUtenLuft.png

jeger.png

Hvert år felles det mellom 4000 og 5000 villrein i løpet av jakta. Antallet varierer i takt med bestandstallene i villreinområdene. Men, hvorfor jakter vi villrein?