Informasjon til grunneiere

MangeVillreinUtenLuft.png

200x200-brun-grunneier.png

Hvert år felles det mellom 4000 og 5000 villrein i løpet av jakta. Antallet varierer i takt med bestandstallene i villreinområdene. Men, hvorfor jakter vi villrein?